ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  ธรรมสำหรับคนชั่วนั้น ไม่มีความหมายใด ๆ เหมือนเทน้ำใส่หลังหมา มันสลัดออกเกลี้ยง ไม่มีเหลือ

  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  -ไม.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  คนเราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวย มีฐานะดี ก็เพราะในชาติที่ผ่านมา เคยทำบุญให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ ภาวนาอยู่เป็นนิจ จึงส่งผลมาถึงชาตินี้ …บางคนอยากทำบุญ แต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง …วันนี้ได้เริ่มต้นทำบุญแล้ว ก็ขอให้ทำต่อไป

  ….ส่วนหนึ่งในพระธรรมคำสอนของ
  หลวงปู่ไม อินทสิริ.

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  ข้าพเจ้า(แอดมิน)ได้ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี, งานอุปสมบทเพื่อนร่วมงาน และได้บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น ขอกัลยาธรรมทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

  .jpg
  ข้าพเจ้า(แอดมิน)ได้ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี, งานอุปสมบทเพื่อนร่วมงาน และได้บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น ขอกัลยาธรรมทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  ปัจฉิมโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  “…ผู้ถือว่าไม่มีบาป ไม่มีบุญก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตายก็นับวันมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใดๆ ก็นับวันประชันขันแข่งกันมากขึ้น พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนา จะไม่วิเวกวังเวง ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ดังไฟที่กำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสาร ทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขาโลก … “ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ”
  .
  พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆ และแยบคายด้วย จะเป็นสัมมาวิมุตติและสัมมาญาณอันถ่องแท้ไม่ต้องสงสัยดอก พระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหน มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันธรรม ที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ…”

  ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…เรากลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงตัวเอง เราจะได้เป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้านะ เป็นธรรมทายาท คือเอาธรรมเป็นใหญ่
  เอาธรรมเป็นข้อวัตรปฏิบัติ กลับมาแก้ไขที่จิตที่ใจ ที่กิริยามารยาท การกระทำของเรา มันไม่อยากทำก็ต้องทำ มันไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐนะ

  สิ่งที่มันไม่ดีในใจของเรา ที่เราประมาทพลาดพลั้งในชีวิต
  พระพุทธเจ้าท่านให้เราตัดกรรมออกจากจิตจากใจ
  ให้เราลบกระดานออกจากจิตจากใจของเราให้หมดนะ

  เราจะไปทำผิดหรือเขาทำผิด ก็ให้มันสูญไปเลย อย่างนี้นะ
  ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้สมาทานให้ตั้งใจ แล้วมันจะกลับมาในรอยเก่าร่องเก่าแผลเก่า เราอย่าไปซ้ำอย่าไปย้ำมันนะ ให้เราอุทิศบุญอุทิศกุศลกับเจ้ากรรมเจ้าเวรที่เราได้ประมาทพลาดพลั้ง
  ที่เราได้บริโภคเขาเป็นอาหารหรือว่าที่เราพูดไม่ดีกับเขา เราได้ทำร้ายเขา

  เราต้องรักษาศีล ๕ ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มอบบุญกุศลให้เขา ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทำอีก เราจะขอมอบบุญกุศลให้อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราทำอย่างนี้นะ

  ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้พากันมาถือศีลปฏิบัติธรรม สร้างบารมี สร้างคุณธรรมความดีร่วมกับพระภิกษุสามเณร

  ด้วยบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ของพระธรรม ของพระอริยสงฆ์ ให้ทุกท่านทุกคน จงได้ประสบความสำเร็จ บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ…”

  โอวาทธรรมหลวงปู่กัณหา สุขกาโม

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…ถ้าไม่มีทุกข์ ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์
  มันมีทุกข์ จึงปฏิบัติออกจากทุกข์
  เราหนีทุกข์ หรือให้ทุกข์หนีจากเรา
  เรารู้เท่าทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง
  ถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ ทุกข์ก็ไม่หนี…”

  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ก็ไม่ต้.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  อาการอาพาธท่านอาจารย์เปลี่ยนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

  ท่านนอนหลับพักได้ตลอดทั้งคืน ไม่มีเวทนา ,
  ปอดทำงานได้ดี
  ความดันดี การหายใจครั้งต่อนาทีสูงกว่าวันก่อนๆ
  น้ำในปอดลดน้อยลง ปัสสาวะปกติ ไตดี ความดันดี

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…ในทางโลกเขาว่า ตายในหน้าที่น่ะดี แต่ในทางธรรม หน้าที่ของเราคืออะไร ถ้าเราไปตายในการงาน ไม้ทับบ้าง ใบเลื่อนหลุดตัดคอบ้าง ตกหลังคาตายบ้าง ไฟช็อตบ้าง อันนั้นหลวงพ่อว่าไม่ใช่ตายในหน้าที่ มันตายเพราะความเซ่อ ถ้าตายต่อหน้าที่ เดินจงกรมไป ทรุดลงตรงทางเดินจงกรม แล้วนั่งตายบนทางเดินจงกรม นั่นล่ะ ตายในหน้าที่ เวลานั่งภาวนา หมดลมตายในขณะที่นั่ง นั่นก็ตายในหน้าที่ ถ้านอนตาย สลบไสลตาย ยังไม่ใช่นะ

  เคยมีหลวงปู่ท่านหนึ่ง ท่านเดินจงกรมไป ผลที่สุด ท่านนั่งลงตายลงที่สุดทางจงกรมของท่าน ชื่อหลวงปู่ยัง เป็นคนศรีสะเกษ เป็นลูกศิษย์หลวงตา บวชมาแต่เป็นเณร นี่คือตายในหน้าที่ ตายในขณะภาวนา แต่อยู่ที่ไหนก็ตายทั้งนั้นล่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ในวัดในวา อยู่ในโรงพยาบาลจะไม่เป็นไร ชีวิตของเราเหมือนน้ำค้างบนใบบัว ลมพัดมาอาจจะกลิ้งตกได้ทุกโอกาส ชีวิตของพวกเราก็เช่นกัน ไม่มีใครรับประกันได้ว่าอยู่กับพ่อแม่จะไม่ตาย อยู่กับครูบาอาจารย์จะไม่ตาย อยู่ในโรงพยาบาลอยู่กับหมอดี ๆ จะไม่ตาย หมอดี ๆ หมอก็ตาย อยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนล่ะ ท่านก็จากละสังขารไป แต่ถ้าชำระกิเลสออกจากใจได้แล้ว ถึงจะตายยังไง ตายที่ไหนดีทั้งนั้น เป็นพระอรหันต์ตาย ผู้หมดกิเลสตาย แต่ถ้ากิเลสยังเต็มหัวใจ ไม่ดี จะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ตายแล้วตายอีก ตายแล้วตายอีก บาปกรรมที่ตนเองกระทำไว้จะตามสนองวกวนเวียนใช้หนี้กรรมไปตลอด

  พระอรหันต์ตาย ปุถุชนตาย ผู้บาปหนาตาย มันต่างกัน ให้เราตรวจตราดู เราจะเป็นระดับไหน แต่ถึงเราจะยังไม่ใช่อริยชน พระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี แต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำความชั่วช้าเสียหาย มีแต่ให้ความเกื้อกูลหนุน อนุเคราะห์ สงเคราะห์ เรียกว่าตายอย่างไม่เปล่าประโยชน์ เกิดมาทั้งทีได้ทำคุณประโยชน์แก่โลก บุญกุศลเหล่านั้นไม่ไปไหน หลั่งไหลมาสู่จิตใจของคนๆ นั้น เกิดภพใดชาติใดบุญกุศลก็พานำไปภพภูมิที่ดี จากนั้นก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อย ๆ สั่งสมบารมีไปเรื่อย ๆ เมื่อบารมีแก่กล้าแล้ว ก็พร้อมที่จะตัดกิเลสได้…”

  หลวงปู่อินทร์ถวาย สันตุสสโก พระธรรมเทศนา “อานิสงส์ทานของท่านสีวลี” แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ตายในหน.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…การอบรมภาวนาถ้าจะเทียบแล้วจิตเป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่สุก จำต้องบำรุงลำต้นของต้นไม้ที่ทรงผลนั้นให้สมบูรณ์ เพื่อที่จะมีกำลังและส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงดอกผลของมันให้แก่และสุกขึ้นมาโดยสมบูรณ์ การอบรมจิตก็จำต้องอาศัยข้อวัตรปฏิบัติ และการภาวนาเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริม จิตจะได้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับ เมื่อได้ปุ๋ยข้างนอกซึ่งได้แก่ข้อวัตรปฏิบัติ ปุ๋ยภายใน ได้แก่การอบรมภาวนาซึ่งบำเพ็ญทุกเวลา เมื่อใจได้รับการบำรุงจากปุ๋ยที่ชอบ ย่อมแสดงผลให้ปรากฏและค่อยเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็น และความเป็นอยู่ของตนไปในทางดีทีละเล็กละน้อย จนเห็นได้ชัดทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน

  ดังนั้น ทุกท่านโปรดทราบเสมอว่าเรื่องของจิตจะไปในทางที่ดีได้ ต้องอาศัยปุ๋ย คือความเพียรพยายามเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเหมือนกัน ต้นผลไม้ชนิดต่าง ๆ ถ้าขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงก็มีการเหี่ยวแห้งอับเฉาลง ไม่มีความสดชื่น ถ้าได้รับอาหารที่ถูกกับชนิดที่มันต้องการก็เจริญเติบโตขึ้น ใจถ้าขาดความเพียรเครื่องบำรุงโดยถูกต้อง ก็มีอาการหดหู่ไม่ผ่องใส และแสดงอาการคึกคะนองไปนอกลู่นอกทาง เพราะฉะนั้น จึงมียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไว้สำหรับแก้ความคะนองของใจเป็นประจำ เช่นเดียวกับยาประจำบ้าน จะไปไหนต้องถือติดตัวไปด้วย ผู้ปฏิบัติต่อใจก็ต้องมีธรรมเป็นยาประจำบ้าน ไปที่ไหน อยู่ที่ใด ต้องมีธรรมติดตัวไปด้วยเสมอ

  ผู้เหินห่างจากธรรมไม่ค่อยจะได้รับความเจริญทางใจ ใจมักเป็นลมเสมอ ทำให้หน้ามืดตามัว ทำให้โกรธหงุดหงิด ผูกอาฆาตมาดร้ายหมายปองโทษ โกรธแล้วแก้ไม่ค่อยตก จะทำให้เป็นเดือดเป็นแค้นและร้อนใน สุมอยู่ตลอดเวลา หาทางระบายออกได้ยาก ถ้าได้คิดและติดกับอารมณ์หรือสิ่งใดแล้ว ไม่ว่าทางรัก ทางชัง ไม่ค่อยมียาแก้เพื่อหาทางออก แต่กลับส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้น ถ้าเทียบกับโรคก็เป็นโรคชนิดไม่มีทางแก้ไขให้หายได้

  แต่ผู้มีธรรมในใจซึ่งเคยอบรมมาเป็นประจำ พอมีทางออกและเอาตัวรอดไปได้ เพราะคำว่า ธรรม ก็คือกุญแจไขทุกข์นั่นเอง ผู้มีธรรมจึงมีทางแก้ไข หรือระบายทุกข์ออกได้ด้วยอุบายต่าง ๆ ไม่ฝังจมโดยถ่ายเดียว เพราะธรรมดาโรค ไม่ว่าโรคในกายหรือในจิต ถ้ามียาแก้ถูกกับสมุฏฐานของโรคแล้ว ย่อมมีทางหายได้ ยาและหมอจึงเป็นหลักชีวิตของโลกที่จำต้องอาศัยในคราวจำเป็นดังกล่าวแล้ว

  ท่านนักปฏิบัติโปรดสังเกตโรคของเราที่เรื้อรังอยู่ภายในว่า เวลานี้ถูกกับยาคือธรรมโอสถบ้างหรือยัง หรือเป็นโรคประเภทหมดหวัง เพราะรับแต่ของแสลงไม่คำนึงถึงยา คือธรรมเพื่อนำมาแก้ไข ถ้าหวังให้ใจมีธรรมเครื่องทรงตัวต่อไปเพื่ออนาคตอันแจ่มใส ก็ควรยิ่งแล้วในความเพียรเพื่อถอนหนามยอกหัวใจออกเป็นชิ้น ๆ ด้วยความเพียรชอบ อย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากองทุกข์อยู่เฉย ๆ ด้วยความนอนใจ โดยไม่เสาะแสวงหาทางออก โปรดคิดดูตะวันอยู่บนฟ้ายังบ่ายหน้าอัสดงคต ไม่ปรากฏตั้งตรงอยู่บนศีรษะตลอดกาล ชีวิตสังขารไม่ก้าวไปเพื่อความเสื่อมลงสู่ความแตกดับแล้ว เขาจะก้าวไปที่ไหน…”

  พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบุญ บอกบุญใหญ่สร้างพระสิวลี
  อิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ มีพระธาตุพระสิวลีบรรจุภายในองค์พระที่สร้าง ทางสำนักสงฆ์ผาล้อม อ.วังสะพุง จ.เลยโดยดำริองค์หลวงปู่สอน อนุสาสโก องค์ท่านเป็นหลายแท้ๆ และเป็นศิษย์องค์สำคัญขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ทางสำนักสงฆ์ถ้ำผาล้อม ได้ทำการจัดสร้างองค์พระสิวลี ๓ องค์ ตรงทางเข้า ๒ องค์ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้จุดธูปกราบไหว้ขอพร อีกองค์ตรงทางเดินไปถ้ำผาล้อม อีก ๑ องค์ ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดสร้าง แต่เนื่องด้วยช่างคิดค่าทำองค์ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ องค์เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และตอนนี้ทางสำนักสงฆ์ผาล้อม มีอยู่ยอดปัจจัยอยู่ ๓๕,๐๐๐ บาท มีพอแค่ค่าจ้าง ยังขาดค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตอนนี้มีบิลรอจ่ายอยู่ ๑๕,๐๗๐ บาท จึงมาบอกบุญกับทุกท่านผู้มีบุญและใจบุญทั้งหลาย ท่านใดไม่มีปัจจัยก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันได้เช่นกัน สาธุ สาธุ สาธุ

  ท่านทั้งหลายสามารถร่วมบุญครั้งนี้ได้โดยโอนยอดปัจจัย เข้าบัญชีหมายเลข 053040690280 ธนาคารออมสิน สาขาสะพุง จ.เลย ชื่อบัญชีนายวิชา น้อยมี (พ่อฝน ผาล้อม) โยมอุปถากองค์หลวงปู่ โอนแล้วท่านสามารถส่งหลักฐานการทำบุญเข้าไปยัง INBOX ส่วนตัว พ่อฝน ผาล้อม ได้เลย

  ทำบุญเล็กๆน้อยๆ ตามกำลังทรัพย์ที่มีครับ หรือท่านใดไม่มีปัจจัยก็สามารถมาร่วมบุญกันได้ครับ ด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยกัน และจะมีเจ้าภาพอีกชุดหนึ่งจะนำยอดปัจจัยมาถวายองค์หลวงปู่ ในวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๑ นี้ ท่านใดอยู่ใกล้หรือว่างเว้นไม่ติดภารกิจ เรียนญเชิญร่วมบุญที่วัดได้

  ขอโชคลาภ เงินทองไหลทาเทมา ค้าขายดีรุ่งเรือง คำว่าไม่มี จงอย่าปรากฎดั่งองค์พระสีวลี จงบังเกิดแก่ทุกท่าน จนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเทอญ ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านๆ มา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

  .jpg
  1518163580_679_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163580_652_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163580_607_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163580_272_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163581_273_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163581_244_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163582_102_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163582_987_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163583_663_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163583_488_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg
  1518163584_206_ขออนุญาติเป็นสะพานบอกบ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…มนุษย์วนเวียน เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด…”

  “…ติดของเก่ากามาวจร สวรรค์ ๑ สัตว์เดรัจฉาน ๑
  มนุษย์ ๑ ท่านพวกนี้ติดของเก่า พระไตรปิฎก
  มีกิน ๑ มีนอน ๑ สืบพันธ์ ๑ แม้ปู่ย่าตายายของเรา
  ล้วนแต่ติดของเก่า พระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกก็ดี
  พระอรหันต์ก็ดี เมื่อท่านยังไม่ตรัสรู้ก็ติดของเก่า เพลิดเพลินของเก่า ในรูป เสียง กลิ่น รสของเก่า ทั้งนี้ ไม่มีฝั่งมีแดน ไม่มีต้นมีปลาย ย่อมปรากฏอยู่เช่นนั้น ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า

  ใช้มรรค ๘ ให้ถอนของเก่า ให้อิทธิบาท ๔ ตีลิ่มสะเทือนใหญ่ปังๆ ลิ่มเก่าถอนคือ อวิชชา ลิ่มใหม่คือ วิชชา เข้าแทนดังนี้
  ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่งที่จะถอนได้ต้องสร้างพระบารมีนมนาน จึงจะถอนได้ เพราะของเก่ามันนบัดกรีกัน ได้เนื้อเชื้อไขของกิเลสมาพอแล้ว ย่อมเป็นอัศจรรย์ของโลกนั้นทีเดียว…”

  โอวาทคติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -เกิดแล้.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “…ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ…”

  เท่าที่ผู้เล่าได้ฟังมา เกี่ยวกับการเกิดในชาติก่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชาติหนึ่งนั้น ท่านพระอาจารย์เกิดในมณฑลยูนนาน ในตระกูลขายผ้าขาว มีน้องสาวคนหนึ่งเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน มาชาตินี้คือนางนุ่ม ชุวานนท์ คหบดีชาวสกลนคร ผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาสให้ และท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นที่พอใจ ชาติหนึ่งเกิดที่โยนกประเทศ ปัจจุบันคือ เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ในตระกูลช่างทำเสื่อลำแพน (เสื่อลำแพนคือเสื่อปูพื้นทำด้วยหวาย) ท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นนายช่าง องค์ท่านเป็นผู้จัดการ ส่วนพระธรรมเจดีย์(จูม พนฺธุโล) เป็นคนเดินตลาด

  ชาติหนึ่งเกิดที่แคว้นกุรุรัฐ ชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพี่ชาย คือ พระปทุมราชา ผู้ครองแคว้นกุรุ ท่านเป็นเสนาบดี พระอาจารย์เทสก์ (พระอาจารย์เทสก์ เทสรํงสี) เป็นหลานหัวดื้อ ใครบอกไม่เชื่อ นอกจากท่าน พระบิดาจึงมอบให้ท่านฯ ดูแล ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักตร์ และได้ตั้งความปรารถนา ขอเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ ดังที่ผู้เล่าได้กล่าวมาแล้ว

  ชาติหนึ่งเกิดที่ลังกาทวีป (ประเทศศรีลังกา) และบวชเป็นพระ ได้เข้าร่วมสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ ๔ ซึ่งมีพระเป็นหมื่น พักเสนาสนะร่วมกัน สององค์บ้างสามองค์บ้าง ท่านว่าได้อยู่เสนาสนะเดียวกับท่านวิริยังค์ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นเพื่อนกันมาจนบัดนี้ ท่าน ฯ ว่าอย่างนั้น

  หนังสือรำลึกวันวาน เกร็ดประวัติ ปกิณกธรรมและพระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ โดยหลวงตาทองคำ จารุวัณโณ

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
  “….ไปไหนให้มีวัด อย่าให้ปราศจากวัด อย่างท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร เคยว่า วัดที่นั่น วัดที่นี่ วัดอยู่ภายในใจ นั่น
  ท่านพูดก็ถูก ให้มีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอ
  วัตรปฏิบัติ มีสติ มีปัญญา ศรัทธา ความเพียร ใคร่ครวญดูเหตุดูผล นั่งรถไป ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะว่าบ้าก็ตาม ว่าบอก็ตาม
  ข้อสำคัญผู้รับผิดชอบเรานี่ คือเราเอง อย่าเป็นบ้าก็แล้วกัน
  ถ้าเราไม่เป็นบ้าล่ะ เป็นร้อยๆ คนจะมาว่าก็ตาม มันบ้าทั้งนั้นล่ะคนร้อยคนนั้น ร้อยๆ คนนั้นน่ะ เราไม่บ้าซะคนเดียว เราก็สบาย
  อันเนี้ยเป็นจุดสำคัญ พากันนำไปประพฤติปฏิบัติ….”

  พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -อย่าให้ป.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  17,657
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +224
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์
 1. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,113
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  252
 3. zต้องตาz
  ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  2,010
 4. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  249
 5. Apinya Smabut
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,745
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...